Szkoła Dyslektyka. Nowoczesna Edukacja Dzieci

Nowoczesna szkoła będąca liderem w dziedzinie edukacji dzieci. Naszą specjalizacją jest:

 

  • Diagnoza edukacji dzieci diagnoza dysleksja rozwojowa Warszawa, diagnoza dysleksj rozwojowej w Warszawie, diagnoza trudności edukacyjnych szkolnych dziecka Warszawa, diagnoza dysgrafii u dziecka Warszawa, diagnoza dysortografi u dziecka Warszawa, diagnoza dyskalkulii Warszawa, diagnoza dyskalkulia Warszawa, dyskalkulia diagnoza w Warszawie, dyskalkulia terapia w Warszawie.
  • Edukacja dyslektyków i dzieci z trudnościami w nauce: terapia dysleksji Warszawaterapia dysortografii Warszawa, trening ortograficzny dla dzieci Warszawa, dysgrafia terapia zajęcia Warszawa, terapia pedagogiczna dla dyslektyka Warszawa, reedukacja dla dziecka Warszawa, zajęcia reedukacyjne Warszawa, nauka dla dyslektyka dziecka z ADHD Warszawa
  • Wspomaganie koncentracji uwagi, pamięci: zajęcia zaburzenia koncentracji uwagi Warszawa, brak koncentracji u dziecka Warszawa, trudności z pamięcią u dziecka Warszawa, zaburzenia pamięci u dziecka Warszawa
  • Wspomaganie w nauce czytania: nauka liter dla dzieci Warszawa, nauka czytania dla dziecka warszawa, problemy z czytaniem u dziecka Warszawanauka pięknego czytania dla dzieci Warszawa, dysleksja problemy w czytaniu nauce czytania Warszawa, glottodydaktyka Warszawa. 
  • Wspomaganie w nauce pisania: trudności w pisaniu terapia ręki Warszawa, dysgrafia terapia Warszawa, nauka trzymania długopisu narzędzia pisarskiego Warszawa, terapia motoryki ręki u dziecka Warszawa, dziecko brzydko pisze terapia pomoc Warszawa  
  • Edukacja matematyka, j. polski j. obce: korepetycje z matematyki Warszawa, korepetycje matematyka Warszawa, korepetycje fizyka Warszawa, korepetycje z fizyki Warszawa, korepetycje z chemi Warszawa, korepetycje język polski warszawa, szkoła językowa dla dzieci warszawa, nauka języków obcych dla dzieci warszawa, nauka angielskiego dla dyslektyków , nauka języków obcych dla dyslektyka Warszawa, pomoc w nauce języków obcych dla dzieci Warszawa