Diagnoza koncentracji uwagi Warszawa

Zajecia z koncentracji uwagi i pamięci w Warszawie

Zajęcia z koncentracji uwagi i pamięci w Warszawie. Koncentracja uwagi Warszawa

Indywidualny trening usprawniający procesy koncentracji uwagi i pamięci:

Koncetracja uwagi jest procesem, w którym nadmiar informacji zostaje odrzucony, a do odbiorcy docierają tylko istotne informacje dotyczące danego zagadnienia. Koncetracja łączy się z umiejętnoscią wyboru - wybieram to, co dla mnie istotne, a resztę bodźców odrzucam. Łączy się też z umiejetnośćią skupienia i napięcia. Skupiam się na danym elemencie i utrzymuje odpowiednie napięcie. Problemy z koncentracją uwagi u dziecka?  Problemy z pamięcią u dziecka? Trening czyni mistrza!

Pomoc specjalisty zaburzeń koncentracji uwagi potrzebna jest dziecku gdy:

 1. Dziecko wykazuje trudności w koncentracji na szczegółach, popełnia błędy nieuważne. 
 2. Nie potrafi przez dłuższy czas skupić się na zadaniu. 
 3. Sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów. 
 4. Nie kończy zaczętych prac, polecenia wypełnia niedokładnie. 
 5. Ma kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć. 
 6. Niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego. 
 7. Gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki. 
 8. Łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców. 
 9. Zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach

                            Diagnoza zaburzona koncentracja uwagi

Pierwszym krokiem w klinice leczenia zespołu zaburzeń uwagi jest specjalistyczna diagnoza – dokładne rozpoznanie objawów. Terapia rozpoczyna się od tego etapu. Im więcej na temat tego zespołu wiedzą rodzice i nauczyciele, jakie są jego objawy, rodzaje i przyczyny, tym bardziej efektywny będzie proces jego leczenia. Umiejętność koncentracji jest jedną z kluczowych umiejętności, potrzebną w procesie uczenia i prawidłowego rozwoju. Możliwość szybkiego skupienia warunkuje sukcesy w przedszkolu, szkole, domu oraz w codziennych relacjach z rówieśnikami.

 • Diagnoza koncentracji, badanie umiejętności koncentracji uwagi wynosi  trzy spotkania, pierwsze spotkanie wywiad z rodzicami oraz pierwszy poziom diagnozy dziecka 
 • Drugie i trzecie spotkanie - to indywidualne wizyty dziecka z końcowym omówieniem na 3 spotkaniu wnisoków i zaleceń. 
 • Indywidualny trening koncentracji/ diagnoza wynosi 50 min.
 • Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu lub co 1.5 tygodnia.
 • W sytuacji uzazadnionego przedłużenia diagnozy nastąpi czwarte spotkanie po uzgodnieniu tego z rodzicami. 
 • Plan pracy terapeutycznej określany jest dla rodziców i dziecka na okres 3 miesięcy, następnie następuje weryfikacja postępów dziecka, podsumowanie pracy dotychczasowej oraz określenie dalszej pracy terapeutycznej z dzieckiem. Monitorowanie postępów dziecka następuje na każdej wizycie dziecka, terapeuta prowadzący dziecko jest w stałym kontakcie z rodzicami dziecka, monitoruje postępy w nauce, oceny szkolne oraz wydaje zalecenia do szkoły/przedszkola