Nauka czytania dla dzieci Warszawa. Pomoc w nauce czytania dla dzieci Warszawa. Wsparcie edukacyjne dla dzieci w Warszawie. Poradnia psychologiczna dla dzieci Warszawa. Podagog dla dziecka Warszawa.

Nauka czytania dla dzieci w Warszawie. Zajęcia z czytania dla dzieci Warszawa. 

 

Nauka czytania jest procesem bardziej skomplikowanym niż mowa, wymagającym jednocześnie bardzo dobrych połączeń mózgowych. Z tego powodu przygotowaliśmy dla dzieci przyjemny program nauki czytania i pisania już od najmłodszych lat aby nauka była spektakularnie prosta. Z czytaniem jest jak z mówieniem – im większy kontakt dziecka ze słowem pisanym, tym szybciej następuje przyswojenie nowych umiejętności.

Wczesnodziecięca nauka czytania wykorzystująca metodę odpowiednio dobraną do potrzeb dziecka, każde dziecko w procesie diagnozy otrzymuje swój własny indywidalny program nauki czytania i pisania. 

Uczymy dzieci czytania od podstaw. Wspomagamy pełnym procesem nauki czytania dzieci nauczone złych technik czytania. Zwiększamy tempo czytania u dzieci wolno czytających. Wspomagamy dyslektyków u nauce i szybkości czytania. A dodatkowo: 

·        rozwijamy słuch, mowę i wzrok,

·         stymulujemy myślenie operacyjne,

·         ćwiczymy pamięć fotograficzną,

·         pobudzamy wyobraźnię i kreatywność,

·         uczymy dostrzegania szczegółów,

·         zapobiegamy kłopotom w nauce szkolnej,

·         prowadzimy specjalistyczny program nauki czytania dla dzieci dyslektycznych

Dzięki treningowi nauki czytania nasze dziecko:

zacznie czytać płynniej i swobodniej

odkryje, że czytanie może sprawiać przyjemność

zwiększy swoje tempo czytania 2-3-krotnie

zacznie lepiej rozumieć i zapamiętywać czytany tekst

będzie umiało skupić swoją uwagę podczas czytania

GLOTTODYDAKTYKA jako jedna z wielu naszych metod w pomocy dziecku. 

Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Zapraszamy dzieci od I do IV klasy. Zapraszamy do pełnej oferty w zakładce glottodydaktyka.