Nauka pisania dla dzieci Warszawa. Zajęcia nauki pisania dla dzieci Warszawa. Pedagog dla dziecka Warszawa.

Terapeuta ręki Warszawa, terapia ręki Warszawa, terapia motoryki Warszawa.

Terapia ręki i motoryki małej to pomoc skierowana szczególnie dla dzieci doświadczających trudności w pisaniu i rysowaniu, odczuwajacych szybkie zmęczenie ręki oraz dyskomfort w trakcie pisania i malowania.  

Zaburzenia motoryczne mogą dotyczyć zarówno motoryki małej, jak i dużej. Motoryka duża to wszystkie czynności, które angażują całe ciało, np: bieganie, skakanie, chodzenie. Motoryka mała odpowiada natomiast za precyzyjne ruchy, które wymagają odpowiedniego użycia siły tj. chwytanie, malowanie czy pisanie.

Pomoc specjalisty terapia ręki i motoryki potrzebna dziecku gdy:

 • występuje duża męczliwość ręki, rysowanie sprawia dziecku problemy,
 • rysunki dziecka są na poziomie poniżej wieku, dziecko wychodzi za linie, nie maluje starannie
 • pisanie liter, przepisywanie z tablicy sprawia trudność techniczną, pismo nieczytelne
 • tempo pracy dziecka jest niskie, pisanie zajmuje dużo czasu, potrzebe są dziecku częste przerwy
 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie),
 • nieprawidłowa postawa ciała szczególnie w trakcie pisania, rysowania,
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików),
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie),
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • problem z koordynacją ruchową,
 • problem z określeniem ręki piszącej, prawo--leworęcznośćlateralizacja- zaburzona lateralizacja może być przyczyną trudności dziecka w nauce, ponieważ jest związana z mniejszą sprawnością ruchową rąk

Cele terapia ręki i motoryki małej:

 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki,
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • doskonalenie umiejętności chwytu,
 • doskonalenie pisania,
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy,
 • poprawa koncentracji.
 •