Sprawdzian szóstoklasisty cz. matematyczno-przyrodnicza

Blok matematyczno-przyrodniczy          

Wyspecjalizowany blok łączący rozwinięcie wszechstronnych umiejętności dzieci przystępujących do  egzaminu szóstoklasisty wg. wymagań egzaminacyjnych spełnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego.

Rozpoczęcie pracy w bloku przygotowującym do egzaminów poparte jest diagnostyką umiejętności dziecka dzięki której następuje odpowiedni dobór materiału edukacyjnego, dostosowania częstotliwości spotkań edukacyjnych oraz wyznaczenie odpowiedniego planu/celu nauczania. 

Blok specjalizuje się w podnoszeniu wiedzy, edukacji oraz kompleksowym przygotowaniu do egzaminów przy jednoczesnym wspomaganiu koncentracji uwagi, pamięci, nauki organizacji materiału służącego do powtórzeń oraz  nauczenia dziecka nawyku systematycznej nauki.  Zakres zagadnień omawianych na bloku edukacyjnym  jest zgodny  ze standardami wymagań egzaminacyjnymi  w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Możliwość uczestniczenia w bloku indywidualnie (nauczyciel i dziecko) oraz w bloku grupowym wg. odpowiednio dobranej grupy max 4 osobowej.

Kursy przygotowania do matury z matematyki