Trening koncentracji uwagi Warszawa Piaseczno. Nauka logicznego myślenia Warszawa. Problemy z koncentracją u dziecka Warszawa. Problemy z nauką u dziecka pedagog psycholog Warszawa Piaseczno.

Badanie umiejętności koncentracji uwagi, badanie diagnoza problemów z koncentracją uwagi

 

Trudności z koncentracją uwagi u dziecka? Problemy z pamięcią u dziecka? Dziecko wolno pracuje, szybko rozprasza się. Zapraszamy na trening, pomoc dziecku w nauce przy pomocy sprawnie funkcjonującej uwagi, koncentrcji i pamięci!

 

Kiedy dziecko może przejawiać trudności w koncentracji uwagii i zaburzeniach pamięci: 

 1. Dziecko wykazuje trudności w koncentracji na szczegółach, popełnia błędy nieuważne. 
 2. Nie potrafi przez dłuższy czas skupić się na zadaniu. 
 3. Sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów. 
 4. Nie kończy zaczętych prac, polecenia wypełnia niedokładnie. 
 5. Ma kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć. 
 6. Niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego. 
 7. Gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki. 
 8. Łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców. 
 9. Zapomina o codziennych obowiązkach i zadaniach.

Badanie poziomu koncentracji uwagi/pamięci to dokładne rozpoznanie objawów. Diagnoza trudności koncentracji uwagi/ diagnoza trudności dziecka z pamięcią to pierwszy etap pracy specjalisty i dziecka.  Im więcej na temat zaburzeń koncentracji uwagi i pamieci wiedzą rodzice i nauczyciele, jakie są jego objawy, rodzaje i przyczyny, tym bardziej efektywny będzie proces jego leczenia. 

 • Diagnoza koncentracji, badanie umiejętności koncentracji uwagi/ diagnoza funkcjonowania pamięci wynosi  trzy spotkania, pierwsze spotkanie wywiad z rodzicami oraz pierwszy poziom diagnozy dziecka 
 • Drugie i trzecie spotkanie - to indywidualne wizyty dziecka z końcowym omówieniem na 3 spotkaniu wnisoków i zaleceń. 
 • Trening koncentracji/ diagnoza wynosi 50 min.
 • Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu lub co 1.5 tygodnia.

 

Kursy przygotowania do matury z matematyki