Diagnoza dysleksji rozwojowej Warszawa, diagnoza dysleksji rozwojowej w Warszawie. Dysleksja Warszawa. Diagnoza dyskalkulii Warszawa. Dyskalkulia diagnoza Warszawa. Dyskalkulia terapia Warszawa.

Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Warszawa Mokotów Ursynów i Wilanów. 

Opinie honorowane przez szkoły i instytucje. Dysleksja rozwojowa dyskalkulia diagnoza Warszawa Ursynów Mokotów Wilanów. Terapia pedagogiczna reedukacja dla dzieci Warszawa. 

Proces diagnostyczny dysleksji rozwojowej:

U dzieci w wieku przedszkolnym dokonujemy oceny rozwoju dziecka aby stwierdzić występowanie zaburzeń i innych trudności związanych z przyszłą dysleksją rozwojową. Jest to wspaniała forma profilaktyki niepowodzeń szkolnych. 

U uczniów klas I-III  diagnozujemy  występowanie ryzyka dysleksji rozwojowej oraz wszystkich innych dodatkowych trudności związanych z pisaniem, czytaniem, liczeniem, koncentracją uwagi  oraz językami obcymi.

U uczniów klas IV i wyższych stwierdza się występowanie lub niewystępowanie dysleksji rozwojowej. W procesie diagnostycznym oferujemy również badanie diagnozę na trudności matematyczne- dyskalkulia.  

Diagnoza dysleksji, czyli specyficznych trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego czytania i pisania przeprowadzana jest w oparciu o:

Wywiad z rodzicami dziecka, rozmowę z samym uczniem oraz diagnozę na podstawowych trzech poziomach i dodatkowych dwóch w ramach dodatkowej diagnozy:

  1. Poziom edukacyjny:  weryfikacja znajomości zasad ortograficznych,  analiza wypracowań i zeszytów ucznia, ocenę znajomości liter, badanie analizy i syntezy sylabowej, pomiar szybkości i płynności czytania, badanie słuchu fonematycznego
  2. Poziom graficzny:  ocenę poziomu graficznego pisma, badanie motoryki ręki, lateralizację,
  3. Poziom koncentracji: badanie koncentracji uwagi i pamięci,
  4. Poziom języków obcych- dodatkowy poziom wykonywany u uczniów z trudnościami w nauce języków obcych.
  5. Dyskalkulia-trudności z nauką matematyki 

Nauka czytania dla dzieci Warszawa. Terapia pedagogiczna Warszawa. Reedukacja Warszawa. Terapia pedagogiczna dla dyslektyka Warszawa. Terapia pedagogiczna dla dziecka Warszawa

Dla dzieci z trudnościami w nauce, dzieci doświadczaących dysleksji rozwojowej zapewniamy specjalistyczną opiekę reedukacyjną, naukę czytania, pisania, liczenia oraz trening koncentracji uwagi. Dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych zapewniamy opiekę native speakerów pracujących tylko z dzieci dyslektycznymi, dziećmi z trudnościami w nauce. Nasi specjaliści prowadzą również zajęcia ułatwiające naukę matematyki dla dyslektyków. Miło jest nam poinformować że specjalistami Szkoły dyslektyka są certyfikowani glottodydaktycy metody prof. Racławskiego i wykorzystujemy metody glottodydaktyki dla dzieci o 2 do 14 lat w nauce i wspomaganiu czytania. Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem.